Drzewa, krzewy i krzewinki

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

 

Bez czarny

Sambucus nigra

 

Bez koralowy

Sambucus racemosa

 

Borówka brusznica

Vaccinium vitis-idaea

 

Borówka czarna

Vaccinium myrtillus

 

Borówka halna

Vaccinium gaultherioides

 

Brzoza brodawkowata

Betula pendula

 

Brzoza omszona karpacka

Betula pubescens subsp. carpatica

 

Buk zwyczajny

Fagus sylvatica

 

Cis pospolity

Taxus baccata

 

Czeremcha zwyczajna

Padus avium

 

Dębik ośmiopłatkowy

Dryas octopetala

 

Irga zwyczajna

Cotoneaster integerrimus

 

Jałowiec halny

Juniperus communis ssp.nana

 

Jarząb mączny

Sorbus aria

 

Jarząb nieszpułkowy

Sorbus chamaemespilus

 

Jarząb pospolity

Sorbus aucuparia

 

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior

 

Jodła pospolita

Abies alba

 

Klon jawor

Acer pseudoplatanus

 

Kosodrzewina

Pinus mugo

 

Leszczyna pospolita

Corylus avellana

 

Malina właściwa

Rubus idaeus

 

Modrzew europejski

Larix decidua

 

Olsza szara

Alnus incana

 

Róża alpejska

Rosa pendulina

 

Sosna limba

Pinus cembra

 

Sosna zwyczajna

Pinus sylvestris

 

Suchodrzew czarny

Lonicera nigra

 

Świerk pospolity

Picea abies

 

Topola osika

Populus tremula

 

Wawrzynek wilczełyko

Daphne mezereum

 

Wiąz górski

Ulmus glabra

 

Wierzba alpejska

Salix alpina

 

Wierzba iwa

Salix caprea

 

Wierzba pięciopręcikowa

Salix pentandra

 

Wierzba purpurowa

Salix purpurea

 

Wierzba siwa

Salix eleagnos

 

Wierzba śląska

Salix silesiaca

 

Wierzba zielna

Salix herbacea

 

Wierzba żyłkowana

Salix reticulata

 

Wrzos zwyczajny

Calluna vulgaris

 

Żurawina błotna

Oxycoccus palustris