Dziki Zachód – obszary chronione na zachodzie USA

Historia powstania, przyroda i turystyka:

  • Góry Skaliste
  • Badlands
  • Mount Rushmore
  • Devils Tower
  • Yellowstone
  • Grand Teton