Czerwone Wierchy

Data/Czas
Data - 01/06/2018
07:00 - 15:00

Kategorie


Trasa prowadzi z Kiry do Doliny Kościeliskiej a następnie przez Dolinę Miętusią na Przysłop Miętusi. Stamtąd wchodzimy na Małołączniak. Dalej wędrujemy grzbietem Czerwonych Wierchów przez Krzesanicę i Ciemniak. Schodzimy do Doliny Kościeliskiej przez Upłaz i Adamicą.

Długość trasy: 15 km, czas przejścia: 8 godz.
Wycieczka daje możliwość poznania cennego przyrodniczo masywu Czerwonych Wierchów, które są terenem o urozmaiconym podłożu geologicznym i bogatej roślinności. Zobaczymy czapy krystaliczne, rzeźbę krasową i pozostałości po lodowcach. Będziemy podziwiać nawapienne świerczyny górnoreglowe, roślinność piargową i murawy alpejskie. Wśród bogatej flory zobaczymy wiele gatunków reliktowych.

Start o godz. 7.00 w Kirach
Zbiórka przy mapie przez punktem biletowym TPN
Wielkość grupy: min. 6 osób, max. 15 osób