Tatrologia

tatrologia lub tatroznawstwo. Wielostronna i głęboka wiedza o Tatrach. Terminy te są używane co najmniej od ok. 1885. Człowieka o wielostronnej i głębokiej wiedzy o Tatrach określa się terminem: tatrolog lub tatroznawca.”

Wielka Encyklopedia Tatrzańska